تصویر

فوریه 10, 2024

دکتر بهنام اسدی ساعتلو به عضویت فدراسیون بین المللی مخترعین و نخبگان دنیا (IFIA) درآمد

دکتر بهنام اسدی ساعتلو به عضویت فدراسیون بین المللی مخترعین و نخبگان دنیا (IFIA) درآمد ایفیا سازمان جهانی غیر دولتی در حوزه اختراعات و ابتکارات می […]
Languages