بازدید دکتر بهنام اسدی مدیر عامل شرکت آریا سولار از پروژه ۱ مگاوات خورشیدی ابهر

Languages