بازدید از شرکت abb در آلمان و امضای تفاهم نامه همکاری با مجموعه بزرگ abb

فارسی
Languages